Visie

Managers en medewerkers zijn het menselijk kapitaal van een organisatie en vormen de sleutel tot succes van iedere organisatie.

Your employees, your capital, your future

Optimale interactie tussen organisatie, managers en medewerkers leiden tot het behalen halen van organisatiedoelstellingen en is het resultaat van een goede HR bedrijfsvoering (HR strategie, HR processen, ICT systemen).

Visie

Managers en medewerkers zijn het menselijk kapitaal van een organisatie en vormen de sleutel tot succes van iedere organisatie.

Your employees, your capital, your future.

Optimale interactie tussen organisatie, managers en medewerkers is het resultaat van een goede HR bedrijfsvoering (HR strategie, HR processen, HR systemen).

Missie

Hoger Rendement onderkent de noodzaak dat HR organisaties verder moeten professionaliseren in termen van waarde creatie in hun dienstverlening voor de gehele organisatie. In toenemende mate wordt van HR verlangd dat zij nadrukkelijker de bedrijfsstrategie en organisatiedoelstellingen kan ondersteunen door het aanbieden van diensten die waarde toevoegen.
Hoger Rendement heeft als missie het maximaliseren van de toegevoegde waarde van HR om de organisatiedoelstellingen te realiseren. Dit realiseert Hoger Rendement door over de assen van strategie, organisatie, processen, mensen en technologie diensten aan te bieden.
Visie
Missie
Strategie

Strategie

Hoger Rendement biedt diensten aan die leiden tot waarde creatie voor en vanuit de HR organisatie. Hoger Rendement richt zich hierbij nadrukkelijk op:
  • Het vertalen van HR strategie naar HR processen en ICT systemen (AFAS)
  • Het innoveren van HR processen door inbreng van best-practices en introductie van nieuwe ICT oplossingen (AFAS)
  • Het ‘ontzorgen’ van organisaties door structureel onderdelen van het HR/ ICT beheer (vb. uitbesteden applicatiebeheer) of HR processen over te nemen (vb. uitbesteden salarisverwerking, personeelsadministratie)